Teknologian soveltamisen osaamisella on kysyntää

10.06.2014

Mediatiedote 5.6.2014

Teknologisten ratkaisujen lisääntyessä ja monipuolistuessa maataloudessa on syntynyt tarve uuden teknologian soveltamiselle ja kannattavalle hyödyntämiselle. Tämä korostuu erityisesti suurten investointien yhteydessä, jossa johtamisessa, taloudessa ja tuotannossa on useita liikkuvia osia.

– Teknologian soveltamiseen olemme panostaneet muun muassa huippuosaamisen kautta. Tavoittelemme esimerkiksi lypsyrobottien ja ruokintalaitteistojen osaamisen hallintaa siten, että koneista ja laitteista voidaan ottaa kaikki tehot irti säätämällä niitä tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Myös tuotosseurannan koelypysyyn on tulossa huipputeknologiaa, mikä mahdollistaa tehokkaat ja nopeat toimintatavat eli helpotusta arkeen, kuvailee maitoyritysten palveluryhmäpäällikkö Sanna Nokka käynnissä olevan tuotosseurannan kehitysprojektin tavoitteita.

Taloudelliset ja kannattavat teknologiat

Teknologia on aina myös investointi, jonka pitää maksaa itsensä takaisiin joko vähentyneenä työnä tai parempana tuloksena. – Teknologian käyttöönotossa pitää olla kustannustietoinen ja käsitellä hankintoja investointeina suhteutettuna omiin resursseihin ja tavoitteisiin. Painotamme erityisesti hankintojen taloudellisuutta ja toimintojen automatisointia ja sitä kautta entistä parempia tuloksia, kertoo kehitysjohtaja Pentti Meriläinen.

Kasvinviljelyssä uusimman teknologian käyttöönotto ei ole pelkästään uusia koneita. Uusin tapa hyödyntää tietoa on esimerkiksi käyttää viljelysuunnitteluohjelmistoon kytkettyjä ennustemalleja, jotka helpottavat tautien ja tuhoeläinten torjuntojen onnistumista ja näin varmistavat sadon määrää ja laatua. – Ennusteet hyödyntävät lohkon esikasvi-, muokkaus- ja lajikeherkkyystietoja yhdistettynä tilakohtaiseen säätietoon ja laskevat näiden perusteella riskin esimerkiksi taudin esiintymiselle. Mikäli riskikynnys ylittyy, järjestelmä lähettää hälytysviestin asiakkaan puhelimeen. Asiantuntija pystyy seuraamaan asiakastiloille lähteneitä hälytyksiä ja antamaan tarvittaessa lisäohjeistuksia, kuvailee palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen.

Teknologian hallinnalla tärkeää vertailutietoa

Teknologian hyödyntämisen ehdoton edellytys on siitä kertyvän runsaan tietomäärän hallinta ja edelleen hyödyntäminen. Erityisesti sensoriteknologia luo uusia mahdollisuuksia useiden asioiden seurantaan maatiloilla. – Tietokantoihimme kertyvä tieto on esimerkiksi maitotilojen käytettävissä verkkopalvelujen kautta. Oman yrityksen tiedot ovat vertailtavissa monilla eri tavoin muiden maitotilojen kanssa, kertoo kehityspäällikkö Ari Enroth ja jatkaa, – Vertailutietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi taloussuunnitelmien laadinnassa, jossa suunnitellaan rahoitus sekä analysoidaan investointien vaikutus kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Investoinneissa keskeisintä ovat tilan omat tavoitteet ja niihin pyrkiminen. Taloudellisia päämääriä suunnitellaan kassabudjetoinnilla ja niiden toteutumista seurataan kätevästi tilipalvelujen avulla.

Sähköinen tulevaisuus

ProAgrian kehittymisessä painottuvat sähköiset toimintatavat ja tiedon sähköinen hyödyntäminen. Nettipalavereita pidetään jo asiakkaiden kanssa, ja palaute on ollut erittäin myönteistä. Kasvokkain tapaamiset keskittyvät uusien toimintatapojen myötä enemmän analysointiin. – Tiedon siirtyminen sähköiseen muotoon ja tiedon yhteisöllinen tuotanto tulevat kasvamaan. Mobiilipalvelut valtaavat yhä enemmän alaa täsmätarkoituksissa. Asiakaspalvelu saa uusia ja ”aina auki” olevia palvelumuotoja, visioi kehityksestä viestintä- ja markkinointijohtaja Suvi Anttila.

Energiateknologian kehittyminen luo mahdollisuuksia

Automaatio voi vähentää energian kokonaiskulutusta, mutta se lisää sähkön osuutta energialaskussa. Se haastaa myös tilakohtaiset energiantuotantoratkaisut. – ProAgrian energianeuvonnassa tarkastellaan energiaratkaisuja tuotantotavan ja yhteistyömahdollisuuksien näkökulmasta. Yksikkökoon kasvun myötä energian jalostusasteen kasvattaminen kannattavasti on mahdollista yhä useammalla tilalla, kertoo kehityspäällikkö Maarit Kari lopuksi.

Lisätietoja

Sanna Nokka, palveluryhmäpäällikkö, maito-, nauta- ja lammasyritykset, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2456, sanna.nokka@proagria.fi

Pentti Meriläinen, kehitysjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2483, pentti.merilainen@proagria.fi

Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjatilat, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi

Ari Enroth, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2446, ari.enroth@proagria.fi

Suvi Anttila, viestintä- ja markkinointijohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2492, suvi.anttila@proagria.fi

Maarit Kari, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2488, maarit.kari@proagria.fi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.