Kassabudjetointi ja seuranta nousemassa maatilojen arjen työvälineeksi

10.04.2014

Kassabudjetointi ja seuranta on nousemassa arjen johtamisen työvälineeksi erityisesti suurilla maatiloilla. Sen avulla voi varmistaa, että kassassa on silloin rahaa, kun sitä tarvitaan. Rahojen riittävyys korostuu erityisesti muutoksien, kuten investoinnin tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta kaikki yritykset hyötyvät kassabudjetoinnista ja seurannasta.

– Kassabudjetointi on varmin tapa ennakoida maatilojen kassamenojen ja -tulojen tasapainoa. Ennakoinnin avulla ehditään reagoida ajoissa, jos kustannusarvio ja sen toteutuminen esimerkiksi investoitaessa on ylittymässä. Myös neuvottelut rahoittajan ja yhtiökumppaneiden kanssa helpottuu ajantasaisten seurantatietojen avulla, kertoo talouspalvelujen kehityspäällikkö Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitosta. Maatalousyritysten talouden johtamisessa ovat tärkeitä kannattavuuden ylläpitäminen ja maksuvalmiuden hallinta myös lyhyellä aikavälillä.

Ennakoivuutta budjetilla ja seurannalla ajoitukset oikein

Yrittäjien johtamis- ja kehitystyön helpottamiseksi ProAgria lanseeraa uuden Kassabudjetointi ja seuranta -palvelun. Kassabudjetointi ja seuranta -palvelu sisältää yrityksen lähtökohdista laaditun kassabudjetin, kirjanpidon ja budjettiseurannan. – Suosittelemme budjetin laadintaa kuukauden tarkkuudella. Palveluun kuuluvat neljännesvuosittaiset seuranta- ja suunnittelupalaverit yrittäjän ja ProAgrian talousasiantuntijan kesken, kertoo Enroth. Tavoitteena on antaa selkeä ja helposti todettava kuva maatilan kassan riittävyydestä ja muista budjetoiduista asioista.

Ajantasainen tieto johtamiseen

Kassabudjettia laadittaessa katsotaan kuluvan vuoden välitilinpäätös ja käydään läpi tulevan vuoden tuotannon, investointien ja muun rahaliikenteen suunnitelmat. Yrityskohtaiset tarpeet otetaan huomion tulojen ja menojen arvioinneissa sekä budjettijakson pituuden valinnassa. Esimerkiksi suuren rakennusinvestoinnin aikana voi olla syytä tehdä kassabudjetointia viikon tarkkuudella, jotta erääntyvät maksut pystytään hoitamaan sovitusti. –Yhtiöitettyjen maatilojen ja maaseutuyritysten vetäjille ei enää riitä, että kirjanpito ja veroilmoitus tehdään vain kerran vuodessa. Yrittäjät haluavat saada ajantasaista tietoa yrityksen tuloksen parantamiseen, kertoo Enroth.

Uuteen palveluun kuuluvien seurantapalaverien aikana analysoidaan yhdessä yrittäjän kanssa budjetin toteutumista, tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden budjettia, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja keskustellaan ajankohtaista talous- ja johtamisasioista.  – Seurantapalaverit voidaan pitää joko tilalla, toimistolla tai netin kautta. Kuukausittainen kirjanpito ja seurantapalaverit tuovat varmuutta talouden hallintaan. Lisäksi ne antavat varmuutta tehdä päätöksiä esimerkiksi korvausinvestointien ajankohdasta, sanoo Enroth.

– Hyvä maksuvalmius antaa pelivaraa yritystoimintaan, sillä se mahdollistaa panoshankintojen suunnitellun ajoittamisen, määräalennusten hyödyntämisen sekä kalliiden lyhytaikaisten lainojen välttämisen, kertoo Enroth.

Lisätietoa

Ari Enroth, taloussuunnittelu ja -seuranta, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, puh. 020 747 2446, ari.enroth@proagria.fi

www.proagria.fi/tilipalvelut

ProAgria Lappi   Simo Alaruikka, 0400 395 953, simo.alaruikka@proagria.fi
ProAgria Oulu    Hanne Aho, 045 657 8700, hanne.aho@proagria.fi 
Osuuskunta ProAgria Palvelukeskus    Veli-Matti Salo, 020 747 2121, veli-matti.salo@proagria.fi

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.